Blogger tarafından desteklenmektedir.

Radyo Amasya Avsar

Amasya Yöresi Alevi Ocakları

                   AMASYA YÖRESİ ALEVİ OCAKLARI

Keçeci Baba Ocağı Ocağın asıl merkezi, Amasya dışında olup Tokat’ın Erbaa ilçesi Keçeci köyüdür. Ocağa ismini veren Keçeci Baba’nın XIII. yüzyılda yaşadığı ve Horasan erenlerinden olduğu söylenmektedir. Asıl ismi Ahi Mahmudu Veli olan Keçeci Baba, Nişabur’da doğmuş, daha sonra Anadolu’ya gelerek bugün kendi adını taşıyan Keçeci köyüne yerleşmiştir. Aynı zamanda bir Ahi babası olarak bilinmektedir ve o yüzden Gül Ahi Baba ismi ile de anılmaktadır. Keçeci köyü, Anadolu’nun en eski Türkmen yerleşim merkezlerinden biridir Yöredeki sözlü geleneğe bakıldığınde Keçeci Baba, Hacı Bektaşı Veli’nin amcası olarak bilinmektedir. Hacı Bektaşi Veli’den üç yıl önce Anadolu’ya ailesi ve çocukları ile birlikte Türkmen boylarının önünde gelmiş, Hacı Bektaşi Veli’yi de arkasından Anadolu’ya getirtmiştir. Keçeci Baba, şu an ismi ile anılan köye yerlerince önce tekkesini kurmuştur. Keçeci çayının kıyısına kurmuş olduğu tekkesi, zaman içerisinde o dönemin ilim irfan merkezi olmuştur.Öyle ki tasavvuf felsefesi, tıp, kimya, sanat ve spor gibi değişik alanlarda eğitim veren bu dergâhtan Deruni Baba, Fedai Baba, Arifoğlu Nihânî, Kurban Ali, Mesrûrî, Suzî, Ligarî ve Sükûtî gibi bir çok tasavvuf insanı ve ozan yetişmiştir. Bunların yanında Keçeci Baba’nın yaşadığı dönemin önemli sanatlarından biri olan keçeciliğin pîri olmasının yanı sıra ruh sağlığı, veterinerlik ve eğitim gibi Bu ocağa bağlı dedeler, ocak-zâde olup diğer ocakların dedelerinden icazet almazlar; bu yüzden görgü ile sorgularını kendi içlerinde yaparlar, zira birbirlerinden el almış, el tutmuşlardır. Ocaklarından düşkün olanların düşkünlüklerini kendileri kaldırırlar Ayrıca cem yapılırken bir araya gelen bir çok farklı ocak dedesi, Keçeci Baba dedelerine en üst makamda baş köşede yer verirler.Keçeci Baba ocağı, süreç içerisinde alt ocaklara ayrılmıştır. Bunlar, Tokat Turhal’a bağlı Kargın köyünde Aziz Baba ocağı; Amasya’nın Avşar köyünde Nebioğlu ocağı ve yine Amasya’nın Yassıçal (Yaylagöl) beldesindeki Ergonoş Baba ocağıdır Keçeci Baba ocağına bağlı değişik illerde pek çok talip köyü vardır. Bunların içinde Tokat, Sivas, Çorum, Samsun ve Ordu’ya bağlı bazı köyler bulunmaktadır. Amasya içerisinde ise, Merkez ilçeye bağlı Uygur veYassıçal beldeleri ile Albayrak, Avşar, Bayat, Böke, Hasabdal, Karaibrahim, Karataş, Karaali, Karsan, Kayı, Sarıalan, Ümük, Yağcıabdal, Yeşildere ve Yeşilöz köyleri, Gümühacıköy’e bağlı Çetmi köyü, Suluova’ya bağlı Arucak köyü ve Merzifon’a bağlı Kayadüzü beldesi ile Hırka, Sarıköy ve Karatepe gibi köyler, Keçeci Baba ocağının talip köyleridir.

Kerbela Olayı

Yezid halife olunca babası Muaviye gibi Hz.Muhammed'in getirdiği İslam inancını temelden değiştirmeye,halka işkence etmeye devam etmiştir.Bundan Küfe halkı rahatsız olmuştur ve bu nedenle İmam Hüseyin'e her gün yüzlerce mektup yazıp kendilerini Yezid'den kurtarmasını istemişlerdir. Kufeden 18 bin mektubun İmam Hüseyin'e ulaşması sonucunda İmam Hüseyin Ailesi ve Dostlarıyla Kufe'ye doğru yola çıkmıştır. Kufelilerin mektuplarından haber alan Yezid, ilk olarak elçi olarak gönderilen İmam Hüseyin'in amca oğlu olan Müslim'i öldürtüp halka baskı uygulayarak Kufelilerin gözünü korkutmayı başarmıştır. Böylece İmam Hüseyin'e biat edeceklerini belirten kufeliler, saf değiştirip Yezid'e biat etmeyi kabul etmiştir.İmam Hüseyin ve yakınları Muharrem ayının ilk günü Kerbela'da esir edilmişlerdir. Fırat nehrine yakın bulunmalarına rağmen su içmeleri yasaklanmıştır. Kufelilerin ihanetine uğrayan İmam Hüseyin ve yakınları tutuldukları Kerbela'nın kavurucu çölünde 10 gün susuz bırakılmıştır. Muharrem ayının 10.gününde ise Yezid'e biat etmeyi reddeden İmam Hüseyin'e,karşı taraftan ok atılmasıyla çatışma başlamıştır. İmam Hüseyinin oğulları kardeşi,yeğenleri ve tüm yakınları tek tek şehit edilmiştir. Tüm sevdiklerinin gözü önünde can vermesine şahit  olan İmam Hüseyin, Son olarak 33 mızrak yarası ve 34 kılıç yarası aldıktan sonra Şimr adında bir asker tarafından başı kesilerek şehit edilmiştir. 
Bizler Kerbela acısını yüreğimizde taşıyoruz.

Flatcast Radyo Temaları

cemcan05

Yaptığımız Temalar Virüs taramalarından geçirilmiştir, Güvenle indirebilir, yayınlarınızda kullanabilirsiniz.


Tema isteyenler veya Sitelerine İndex isteyenler Yorum yazarak ne tür bir  paylaşım istediklerini yazar ise elimizden geldiğince yapmaya çalışırız...

Görüş,Öneri için Yorum Yapabilirsiniz..

Niyaz Nedir ?

niyaz-nedir


Niyaz Nedir?
Canların elini göğsüne koyduktan sonra şehadet parmağını ağzına götürüp öperek yaptığı selamlamaya niyaz denilmektedir.Mürşidin,pirin,rehberin karşısında cemaline dönük olarak kıyam,rüku ve secde hareketleriyle niyaza niyaz eder.İbadethanemiz olan Cem evinde "kıble" aranmaz. Mürşidin,pirin ve rehberin oturduğu makam kıble olarak kabul edilir.
Şeriatın kıblesi Kabedir.
Tarikatın kıblesi pirin cemalidir. Pirler canlı kabedir.
Marifetin kıblesi insanın özüdür. İnsanın Özü Hakk'tır.
Hakikatin kıblesi her yerdir. Çünkü Hakk'ın nuru her yerdedir..

BAKARA SURESİ 115.AYET 
Doğu da Batı da Allah'ındır. Nereye Dönerseniz. Allah'ın yüzü oradadır.

Ehl-i Beyt

12-imam

EHL-İ BEYT
Aleviliğin tanımlarından birisi ise Ehl-i Beyt Yolu olduğu biçimindedir. Bu yüzden Ehlibeyt kavramı, Aleviliğin temel taşlarındandır.Bunun islam dünyasındaki genel tanımı ise; Peygamber Ailesi biçimindedir. Ehlibeyt, Hz.Muhammed, Hz.Ali, Hz.Fatıma,Hz.Hasan ve Hz.Hüseyinden oluşan aileyi anlatan bir sözcüktür. Ehlibeytin bir diğer adı ise Al-i Aba'dır. Bunun anlamı ise Aba Soyu'dur. Alevi-Bektaşi yolunun temel kültürü bu kavram çevresinde ortaya çıkmıştır. Dergah ve Tekkelerde de bu kavram anlatılmış ve öğretilmiştir. Bu inanç iki boyutludur; Birincisi; "Ehlibeyti sevmektir" buna Tevella denilir. İkinci ise Ehlibeyti sevmeyeni sevmemektir. Buna da Teberra denilmiştir. Tevella ve teberra olmaz ise Ehlibeyt inancı tam olmaz.

İkrar Nedir?


ikrar-nedir

İnancımızda İkrar  Nedir ?

Alevi İnancında, Tarikat yoluna girecek talibin mürşidine yol ile ilgili hükümlülüklere uyacağına dair verdikleri sözdür.Bu söz ile bir mürşide bağlanılır, ona onun telkinlerine uyulur. Mürşit de onu erdemle donatır. kötülüklerden alıkoyar. Toplumuna yararlı bir insan haline getirir ve Onu eğitir. Ayrıca onunla aynı sözü veren kişilere musahibine karşı sorumluluklarını kabul etmesi anlamına gelir. İkrar vermek için kişinin, Aleviliğin dört kapısından ilki olan Şeriat kapısının on makamını yerine getirmesi gerekmektedir.

Cem'de On İki Hizmet

12-hizmetCEMDE 12 HİZMET VE SAHİPLERİ

Alevi ibadetlerinde "On iki Hizmet" vardır. Bu hizmetlere Nakiblik Hizmeti de denilmektedir. Hz. Musa'nın da, Hz.İsa'nın da On İki nakibi vardı. İslam'ın dışındaki diğer semavi dinlerde Ahd(ikrar) olayı, diğer bir deyimle teslimiyet olmadığı için, Hz.İsaya nakibleri ihanet edip çarmıha gerdirmişlerdir. Bizim inancımızda ise  teslimiyetin adı ikrardır. verilen ikrarın da geri dönüşü olmaz. Öl İkrar verme, Öl ikrarından Dönme İlkesi geçerlidir.

12 hizmet sahiplerinin Cemlerdeki görevleri ;

1- Mürşit (Pir) : Görev itibari ile manevi olarak Hz. Ali ve Hz.İmam Hüseyin'i temsil eder.. Mürşid-i Kamil'dir, iyilikleri, güzellikleri temsil eder. İrşat makamıdır. İkrar alan odur. Cemi yöneten ve sorunları çözendir.

2- Rehber:Hz.Muhammed ; Yol gösteren,kılavuzluk edendir. Yolun kurallarını, Allah'ın kelamını öğreten odur. Musahiplik Ceminde ikrarı verecek olan musahiplerin hazırlanmasını ve Ceme taşınmasının görevini yapar. 

3- Gözcü: İsrafil Melek Ve Karacaahmet: Cem'de edep erkanı sağlar. Cem'in kuralarının uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olan odur. Cem'in edep,erkanına uymayanları uyarır. Cem'i batın manada gözetleyendir. Yol düşkünlerinin ceme girmesine izin vermez.

4- Çerağcı: Cabir-i Ensar: Cem evindeki aydınlatma araçlarını yakandır. Çerağ, ışık veren, aydınlatan,mum anlamındadır. işte bu hizmete yapacak kişi çerağcıdır.

5- Zakir: İmam Cafer-i Sadık: İbadetlerimizde musiki aletlerini kullanarak zikredendir. Zikredebilmesi için de sesinin güzel olması gerekmektedir. sesi güzel olan,musiki aletinin kullananlar bu görevi yapabilirler. Kur'an okur,deyiş,duvaz,tevhid,mir'açlama ve mersiye sazıyla okuyandır.

6-Süpürgeci: Selman-ı Pak : Cem evinin temizliğini yapan hizmet sahibidir. İbadet edilen yerin mutlaka temiz olması gerekmektedir. 

7- Tezekkar: Muhammed Mustafa : Tarikat abdestinin alınmasında hizmet eder. Sembolik olarak elinde leğen,ibrik ve omzunda havlu ile hizmet eder.

8- Sakka: İmam Hüseyin: Su dağıtandır, Musahiplik Ceminde ikrar veren tüm canlara saki sunandır. Sözlük anlamı ise: Saki: Su içirme,Su dağıtmadır.

9- Lokmacı: İmam Ali: Kurban ve yemek işlerine bakar. Cem'e gelen her can lokmasıyla gelir,lokmaları eşit olarak halka sunan ve paylaştırandır.

10- Kapıcı: İmam Hasan: Cem evine gelen canları karşılar ve edep erkan içinde oturmalarını sağlar, gözcünün yardımcısı konumundadır,İbadetin huzur ve ilahi duygusallık içinde geçmesini sağlar.

11- Peyik: Cebrail Melek: Haberci anlamındadır. Cem'in yapılacağını tüm canlara bildirir, herkesin Cemden haberdar olmasını sağlar.

12- İznikçi: Hz.Kamber: Cem'e gelenlerin ayakkabılarını yerleştirir ve sahip çıkar. ayrıca süpürgecüye yardımcı konumundadır.

Cemimiz Kırklar Cemi ola...

amasya-cem


BUGÜN CEM GÜNÜ CANLAR. CEME GİDELİM, CEME VARALIM!

Cem'e gidenin Cemi Cem ola, Cemimiz Kırklar Cemi ola.
Cemimize göz ve gönül katın ya kırklar.
Dualarımız, lokmalarımız, niyet ve niyazlarımız,
Muhammed Ali divanında kabul göre.

Allah Eyvallah.. Aşk İle, Hü..!