Blogger tarafından desteklenmektedir.

Radyo Amasya Avsar

On iki İmamlar

12 İmamlar

on-iki-imamlar

Hz. Muhammed’in hakka yürümesinden sonra Müslümanlara liderlik etmesi gereken kişilerin Ehlibeyt soyundan olması gerektiğine inanıyoruz. Kuran-ı Kerim’in Azhap Suresinin 33.Ayeti delildir. Bu Ayet “Ey Ehlibeyt Allah sizden her türlü pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmeyi diler.” Bu Ayetin anlamı, Ehlibeytin doğuştan arı olduğu bu anlamda imamlığın Ehlibeytin soyundan olmasının hakkı olduğudur. Bilindiği gibi Ehlibeyt, Peygamberin ailesidir, soyudur. Peygamberin soyu yani Ehlibeyt Hz. Ali kanalıyla devam etmektedir. Halifelik Hz. Ali ve çocuklarının hakkıydı. Maalesef bırakın Ehlibeytin imamlığını, ortada bir Ehlibeyt düşmanlığı vardı. Bu düşmanlık aslında Ehlibeyteydi. Bu düşmanlığın asıl hedefi İslamdı. Çünkü bu düşmanlığı geliştirenler Cahilliye döneminin azılı putperestleriydi. Bu düşmanlığın sonuçları günümüze kadar devam etmektedir. Bu düşmanlık öyle bir hal aldı ki, başta Hz. Ali olmak üzere bütün soyu büyük zulümler gördü. Ve on ikinci İmam Mehdi’nin dışında diğerleri genellikle zehirlenerek şehit edildiler. Hiç biri vadesiyle hakka yürümemiştir.
On iki İmamların Alevilikte çok büyük bir anlamı vardır ve Aleviler olarak ibadetlerimizde her zaman on iki İmamlara bağlılığımızı dile getiririz. On İki İmamlar bir bütün olarak Aleviliğin temel yapısıdır...

On İki İmamların İsimleri ;

 1. Hz.Ali
2. İmam Hasan
 3. İmam Hüseyin
 4. Zeynel Abidin
 5. Muhammed el-Bakır
 6. Cafer-i Sadık
7. Musa-i Kazım
 8. Ali er-Rıza
9. Muhammed Taki
10. Ali el-Naki
11. Hasan el-Askeri
 12. Muhammed Mehdi

0 yorum:

Yorum Gönder