Blogger tarafından desteklenmektedir.

Radyo Amasya Avsar

Cem'de On İki Hizmet

12-hizmetCEMDE 12 HİZMET VE SAHİPLERİ

Alevi ibadetlerinde "On iki Hizmet" vardır. Bu hizmetlere Nakiblik Hizmeti de denilmektedir. Hz. Musa'nın da, Hz.İsa'nın da On İki nakibi vardı. İslam'ın dışındaki diğer semavi dinlerde Ahd(ikrar) olayı, diğer bir deyimle teslimiyet olmadığı için, Hz.İsaya nakibleri ihanet edip çarmıha gerdirmişlerdir. Bizim inancımızda ise  teslimiyetin adı ikrardır. verilen ikrarın da geri dönüşü olmaz. Öl İkrar verme, Öl ikrarından Dönme İlkesi geçerlidir.

12 hizmet sahiplerinin Cemlerdeki görevleri ;

1- Mürşit (Pir) : Görev itibari ile manevi olarak Hz. Ali ve Hz.İmam Hüseyin'i temsil eder.. Mürşid-i Kamil'dir, iyilikleri, güzellikleri temsil eder. İrşat makamıdır. İkrar alan odur. Cemi yöneten ve sorunları çözendir.

2- Rehber:Hz.Muhammed ; Yol gösteren,kılavuzluk edendir. Yolun kurallarını, Allah'ın kelamını öğreten odur. Musahiplik Ceminde ikrarı verecek olan musahiplerin hazırlanmasını ve Ceme taşınmasının görevini yapar. 

3- Gözcü: İsrafil Melek Ve Karacaahmet: Cem'de edep erkanı sağlar. Cem'in kuralarının uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olan odur. Cem'in edep,erkanına uymayanları uyarır. Cem'i batın manada gözetleyendir. Yol düşkünlerinin ceme girmesine izin vermez.

4- Çerağcı: Cabir-i Ensar: Cem evindeki aydınlatma araçlarını yakandır. Çerağ, ışık veren, aydınlatan,mum anlamındadır. işte bu hizmete yapacak kişi çerağcıdır.

5- Zakir: İmam Cafer-i Sadık: İbadetlerimizde musiki aletlerini kullanarak zikredendir. Zikredebilmesi için de sesinin güzel olması gerekmektedir. sesi güzel olan,musiki aletinin kullananlar bu görevi yapabilirler. Kur'an okur,deyiş,duvaz,tevhid,mir'açlama ve mersiye sazıyla okuyandır.

6-Süpürgeci: Selman-ı Pak : Cem evinin temizliğini yapan hizmet sahibidir. İbadet edilen yerin mutlaka temiz olması gerekmektedir. 

7- Tezekkar: Muhammed Mustafa : Tarikat abdestinin alınmasında hizmet eder. Sembolik olarak elinde leğen,ibrik ve omzunda havlu ile hizmet eder.

8- Sakka: İmam Hüseyin: Su dağıtandır, Musahiplik Ceminde ikrar veren tüm canlara saki sunandır. Sözlük anlamı ise: Saki: Su içirme,Su dağıtmadır.

9- Lokmacı: İmam Ali: Kurban ve yemek işlerine bakar. Cem'e gelen her can lokmasıyla gelir,lokmaları eşit olarak halka sunan ve paylaştırandır.

10- Kapıcı: İmam Hasan: Cem evine gelen canları karşılar ve edep erkan içinde oturmalarını sağlar, gözcünün yardımcısı konumundadır,İbadetin huzur ve ilahi duygusallık içinde geçmesini sağlar.

11- Peyik: Cebrail Melek: Haberci anlamındadır. Cem'in yapılacağını tüm canlara bildirir, herkesin Cemden haberdar olmasını sağlar.

12- İznikçi: Hz.Kamber: Cem'e gelenlerin ayakkabılarını yerleştirir ve sahip çıkar. ayrıca süpürgecüye yardımcı konumundadır.

0 yorum:

Yorum Gönder