Blogger tarafından desteklenmektedir.

Radyo Amasya Avsar

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal


pir-sultan

Yedi Ulu Ozanlar'dan biri olan Pir Sultan Abdal.16. yüzyılda yaşamış halk şairi, ozandır.Asıl adı Haydar'dır. Soyu Yemen’den olup ordan Hoy’a yerleştikleri Anadolu’ya göçle beraber Sivas Yıldızeli Banaz yaylasına yerleştiği bilinmektedir. Şiirlerinde Hz. Muhammed, Hacı Bektaş-i Veli,On İki İmam ve Ehl-i Beyt konularını işlemiş, sosyal hayatın sorunları ile kişiler arası ilişkilere yönelik ders verici özellikte eserler kaydetmiştir.Pir Sultan Abdal’ın en büyük özelliklerinden birisi ise ne pahasına olursa olsun inandığı değerlerden hiç taviz vermemesidir. İnancımızın en belirgin özelliklerinden birisi ise ne pahasına olursa olsun sömürüye, zalimin zulmüne karşı durmak olmuştur. Pir Sultan Abdal bu ilkeyi sonuna kadar savundu ve  Osmanlı devletinin Hızır (Hınzır) paşası tarafından astırılarak ilkeleri uğruna şehit edildi.Kişiliğiyle, sanatıyla, direnişiyle günümüzde güncelliğini ve haklılığını korumaya devam ediyor.

pir-sultan-abdal

0 yorum:

Yorum Gönder