Blogger tarafından desteklenmektedir.

Radyo Amasya Avsar

Ehl-i Beyt

12-imam

EHL-İ BEYT
Aleviliğin tanımlarından birisi ise Ehl-i Beyt Yolu olduğu biçimindedir. Bu yüzden Ehlibeyt kavramı, Aleviliğin temel taşlarındandır.Bunun islam dünyasındaki genel tanımı ise; Peygamber Ailesi biçimindedir. Ehlibeyt, Hz.Muhammed, Hz.Ali, Hz.Fatıma,Hz.Hasan ve Hz.Hüseyinden oluşan aileyi anlatan bir sözcüktür. Ehlibeytin bir diğer adı ise Al-i Aba'dır. Bunun anlamı ise Aba Soyu'dur. Alevi-Bektaşi yolunun temel kültürü bu kavram çevresinde ortaya çıkmıştır. Dergah ve Tekkelerde de bu kavram anlatılmış ve öğretilmiştir. Bu inanç iki boyutludur; Birincisi; "Ehlibeyti sevmektir" buna Tevella denilir. İkinci ise Ehlibeyti sevmeyeni sevmemektir. Buna da Teberra denilmiştir. Tevella ve teberra olmaz ise Ehlibeyt inancı tam olmaz.

0 yorum:

Yorum Gönder