Blogger tarafından desteklenmektedir.

Radyo Amasya Avsar

Amasya Yöresi Alevi Ocakları


 Amasya Yöresi Alevi Ocaklarıamasya alevi

Keçeci Baba Ocağı Ocağın asıl merkezi, Amasya dışında olup Tokat’ın Erbaa ilçesi Keçeci köyüdür. Ocağa ismini veren Keçeci Baba’nın XIII. yüzyılda yaşadığı ve Horasan erenlerinden olduğu söylenmektedir. Asıl ismi Ahi Mahmudu Veli olan Keçeci Baba, Nişabur’da doğmuş, daha sonra Anadolu’ya gelerek bugün kendi adını taşıyan Keçeci köyüne yerleşmiştir. Aynı zamanda bir Ahi babası olarak bilinmektedir ve o yüzden Gül Ahi Baba ismi ile de anılmaktadır. Keçeci köyü, Anadolu’nun en eski Türkmen yerleşim merkezlerinden biridir Yöredeki sözlü geleneğe bakıldığınde Keçeci Baba, Hacı Bektaşı Veli’nin amcası olarak bilinmektedir. Hacı Bektaşi Veli’den üç yıl önce Anadolu’ya ailesi ve çocukları ile birlikte Türkmen boylarının önünde gelmiş, Hacı Bektaşi Veli’yi de arkasından Anadolu’ya getirtmiştir. Keçeci Baba, şu an ismi ile anılan köye yerlerince önce tekkesini kurmuştur. Keçeci çayının kıyısına kurmuş olduğu tekkesi, zaman içerisinde o dönemin ilim irfan merkezi olmuştur.Öyle ki tasavvuf felsefesi, tıp, kimya, sanat ve spor gibi değişik alanlarda eğitim veren bu dergâhtan Deruni Baba, Fedai Baba, Arifoğlu Nihânî, Kurban Ali, Mesrûrî, Suzî, Ligarî ve Sükûtî gibi bir çok tasavvuf insanı ve ozan yetişmiştir. Bunların yanında Keçeci Baba’nın yaşadığı dönemin önemli sanatlarından biri olan keçeciliğin pîri olmasının yanı sıra ruh sağlığı, veterinerlik ve eğitim gibi Bu ocağa bağlı dedeler, ocak-zâde olup diğer ocakların dedelerinden icazet almazlar; bu yüzden görgü ile sorgularını kendi içlerinde yaparlar, zira birbirlerinden el almış, el tutmuşlardır. Ocaklarından düşkün olanların düşkünlüklerini kendileri kaldırırlar Ayrıca cem yapılırken bir araya gelen bir çok farklı ocak dedesi, Keçeci Baba dedelerine en üst makamda baş köşede yer verirler.Keçeci Baba ocağı, süreç içerisinde alt ocaklara ayrılmıştır. Bunlar, Tokat Turhal’a bağlı Kargın köyünde Aziz Baba ocağı; Amasya’nın Avşar köyünde Nebioğlu ocağı ve yine Amasya’nın Yassıçal (Yaylagöl) beldesindeki Ergonoş Baba ocağıdır Keçeci Baba ocağına bağlı değişik illerde pek çok talip köyü vardır. Bunların içinde Tokat, Sivas, Çorum, Samsun ve Ordu’ya bağlı bazı köyler bulunmaktadır. Amasya içerisinde ise, Merkez ilçeye bağlı Uygur veYassıçal beldeleri ile Albayrak, Avşar, Bayat, Böke, Hasabdal, Karaibrahim, Karataş, Karaali, Karsan, Kayı, Sarıalan, Ümük, Yağcıabdal, Yeşildere ve Yeşilöz köyleri, Gümühacıköy’e bağlı Çetmi köyü, Suluova’ya bağlı Arucak köyü ve Merzifon’a bağlı Kayadüzü beldesi ile Hırka, Sarıköy ve Karatepe gibi köyler, Keçeci Baba ocağının talip köyleridir.

0 yorum:

Yorum Gönder